Oferta Esri Polska i Asseco Poland nawyżej oceniona w wyścigu o „Geoportal2”

W przetargu na „Implementację i utrzymanie usług INSPIRE i ich brokera krajowego, brokera branżowego oraz szkolenia, na potrzeby projektu Geoportal2” najlepszą ofertą okazała się propozycja konsorcjum firm Asseco Poland i Esri Polska. Próbkę, jako określoną funkcjonalność systemu podlegającą ocenie w kryterium jakościowo–technicznym, wykonał podwykonawca projektu – wrocławska firma GISPartner. W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii złożona oferta okazała się najlepsza i otrzymała maksymalną liczbę punktów.Projekt „Geoportal2” zrealizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i będzie finansowany ze środków wspólnotowych w 85 proc. Pozostałe 15 proc. będzie pochodziło…

Geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej

W przyszłym roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów: geodezja i kartografia. Oferta studiów na kierunku geodezja i kartografia jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań stawianych przez innowacyjną gospodarkę w odniesieniu do geodezji i kartografii. Główny nacisk stawiany będzie na  pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi przestrzennymi, jak również obsługę projektów budowlanych i górniczych. Program odpowiada krajowym i zagranicznym standardom kształcenia na kierunkach geodezyjnych oraz potrzebom pracodawców takich jak: przedsiębiorstwa, biura projektowe, administracja publiczna oraz inne instytucje.…

Pora na Inventora II

PCC Polska zaprasza wszystkich chętnych do udziału w drugiej edycji warsztatów „Pora na Inventora”. W tej edycji tematem warsztatów będą „Obliczenia MES”, mamy nadzieję, że tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem. Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronach organizatora. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie się na naszej stronie internetowej, przez formularz elektroniczny. Każdy uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem warsztatów. WAŻNE: Warsztaty skierowane są do osób pracujących już zawodowo, nie studentów. Studentów PCC Polska zaprasza na swoje warsztaty organizowane na Politechnice Wrocławskiej i Opolskiej.

CAD&GIS na Targach Rema 2011

W dniach: 02-03 lutego 2011 r. podczas targów RemaDays na stoisku European Media Group (hala 4, stoisko A2) można było spotkać się z redakcją dwumiesięcznika CAD&GIS. Zainteresowanie nowym tytułem było spore. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele dostawców oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD) i w systemach informacji geograficznej (GIS). Idea powstania tego typu magazynu spotkała się również z zainteresowaniem wystawiających się na targach firm odzieżowych, firm oferujących sprzęt biurowy i gadżety o tematyce „kartograficznej”. Efektem rozmów są ustalenia odnośnie współpracy i zlecenia reklam w czasopiśmie i portalu internetowym.…

Page 10 of 10
1 8 9 10