Ewidencja zbiorów usług i danych przestrzennych

GeoPortal

W serwisie Geoportal.gov.pl udostępniono ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych.

GeoPortalWynika to z wypełniania zapisów ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, nakazujących Głównemu Geodecie Kraju prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych i nadawanie im identyfikatorów oraz z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy którego ewidencja ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z Geoportalem. (art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej i §4 ust.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej).

Ewidencja jest dostępna na stronie Geoportalu w zakładce Ewidencja zbiorów i usług, w postaci wizualizacji html oraz pliku do pobrania.
Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem zgłaszanie zbiorów do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych Infrastrukturą Informacji Przestrzennej odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

źródło: http://www.gugik.gov.pl

Related posts