GIS MEETING – Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych

GISMeeting

Zapraszamy w dniach 13-14 października na spotkanie osób, które nie dyskutują już o tym CZY warto wdrażać GIS tylko JAK to zrobić skutecznie i efektywnie, aby spełnić wymogi prawa i osiągnąć maksymalne korzyści.

GISMeeting

W tym celu organizatorzy przewidują targi produktów i usług związanych z szerokim rynkiem Systemów Informacji Przestrzennej oraz m.in.:

  • konferencję: „Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej – obowiązki, wymagania, korzyści”,
  • debatę twórców i użytkowników aplikacji GIS dedykowanych do realizowania zadań samorządu: „GIS Konfrontacje”,
  • warsztaty organizowane wspólnie z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa: „GIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce”.

Podczas „GIS Meeting” zostanie przyznana nagroda „Lider Geoinformacji” dla najlepszych produktów i usług prezentowanych podczas targów oraz „Lider Geoinformacji – Administracja publiczna” dla najlepszego wdrożenia systemu wspierającego realizację zadań urzędu oraz najlepszy geoportal.

GIS MEETING to okazja do wymiany doświadczeń, przeglądu dobrych praktyk, dyskusji nad wymaganiami stawianymi przed administracją w zakresie wdrażania systemów informacji przestrzennej. Jednocześnie daje możliwość zapoznania się z produktami wielu firm sektora geoinformacyjnego począwszy od oprogramowania, różnego typu usług, a na sprzęcie kończąc. Założeniem organizatorów jest zgromadzenie w jednym miejscu osób, które odpowiadają za tworzenie uregulowań prawnych, praktyków, którzy posiadają bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów informacji przestrzennej oraz przedstawicieli urzędów, które z sukcesem takie wdrożenia realizują.

GIS Meeting jest przede wszystkim skierowany do:

  • Przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, którzy wdrażają lub zamierzają wdrażać węzły Infrastruktury Informacji Przestrzennej i Systemy Informacji Przestrzennej do realizacji własnych zadań, a którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami oraz zapoznać się z szeroką gamą produktów i usług
  • Przedstawicieli powiatowych i wojewódzkich ośrodków geodezyjno-kartograficznych
  • Przedstawicieli sektora prywatnego, którzy chcieliby zaprezentować swoje produkty
    i usługi szerokiemu gronu potencjalnych partnerów
  • Przedstawicieli uczelni wyższych, którzy chcieliby zapoznać się z najnowszymi trendami i zastosowaniami GIS i zaprezentować swoją ofertę w zakresie edukacji
Więcej informacji: www.GIS.targikielce.pl

Related posts