Nowości w oprogramowaniu NX CAD od Siemens PLM Software

Oprogramowanie NX CAD firmy Siemens PLM Software teraz wspiera High Definition 3D (HD3D)  i Raportowanie w Środowisku Wizualnym (Visual Reporting). Te funkcjonalności sprawiają, że kluczowe informacje o produkcie są bardziej użyteczne, poprzez dostarczanie danych PLM w sposób graficzny, jako części modelu produktu. W konsekwencji ułatwia to zespołom konstruktorów nabywanie wiedzy o produkcie i wizualizację jej wpływu na projekt bezpośrednio w kontekście sesji projektowej NX 3D. HD3D redukuje czas poświęcany na bezproduktywne działania, takie jak wyszukiwanie potrzebnych informacji, dzięki czemu skraca się czas rozwoju produktu. HD3D Visual Reporting pozwala Klientom Siemens…

KS Automotive nowym partnerem Siemensa

10 lutego firmy Siemens Industry Software Sp. z o. o. (wcześniej Siemens PLM Software (PL) Sp. z o.o.) i KS Automotive Sp. z o.o. podpisały Umowę Partnerską. KS Automotive przez ostatnie 7 lat był odnoszącym sukcesy partnerem firm IBM i Dassault Systems. Zespół handlowy KS Automotive składa się z czterech sprzedawców, zaś techniczny – z ośmiu konsultantów, przy czym firma planuje dalszy rozwój, zwłaszcza w obszarze Product Data Management (PDM). Jak można przeczytać na witrynie KS Automotive – partnerstwo z Siemens Industry Software otwiera nowe możliwości zarówno przed firmą KS…

Geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej

W przyszłym roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów: geodezja i kartografia. Oferta studiów na kierunku geodezja i kartografia jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań stawianych przez innowacyjną gospodarkę w odniesieniu do geodezji i kartografii. Główny nacisk stawiany będzie na  pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi przestrzennymi, jak również obsługę projektów budowlanych i górniczych. Program odpowiada krajowym i zagranicznym standardom kształcenia na kierunkach geodezyjnych oraz potrzebom pracodawców takich jak: przedsiębiorstwa, biura projektowe, administracja publiczna oraz inne instytucje.…

Mitsubishi Outlander i L200 nagrodzone

Mitsubishi Outlander i Mitsubishi L200 zdobyły tytuł „Dobry Produkt 2010” w ogólnopolskim badaniu postaw i preferencji konsumenckich, zrealizowanym przez redakcję Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej pod patronatem i opieką merytoryczną Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie. Zakład Badań Naukowych PTS jest unikalną placówką, wyróżniającą się na rynku wysokim, akademickim poziomem prowadzonych badań społecznych. Badanie zostało zrealizowane na próbie 850 gospodarstw domowych w 5 największych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Respondenci odpowiadali na…

Papier to nie wszystko

Przez szerokoformatowe urządzenia drukujące i kopiujące przechodzą kilometry papieru. Zwłaszcza w urzędach geodezyjnych lub architektonicznych, w dużych firmach budowlanych, czy biurach projektowych. I nie chodzi tylko o to, że ustawy zmuszają nas do posługiwania się dokumentem papierowym, którego ważność podkreśla seria pieczęci i podpisów. Pewne branże nie mogą się obejść bez rulonów szkiców i planów. Po prostu nie ma jeszcze skutecznej alternatywy dla papierowych dokumentów wykorzystywanych w terenie i na placach budów. Cały artykuł znajdą Państwo w pierwszym numerze CAD&GIS.

Page 33 of 35
1 31 32 33 34 35