Międzynarodowy konkurs Esri oraz Society for Conservation GIS

ESRI

“International Conservation Mapping Competition” to konkurs na najlepsze przedstawienie na mapie zagadnień związanych z ochroną zasobów naturalnych i dziedzictwa narodowego. Mogą wziąć w nim udział organizacje non-profit oraz wspierające je osoby indywidualne. Całkowita pula nagród wynosi aż 10 tys. dolarów. Jury oceniając nadesłane prace będzie brało pod uwagę: design, funkcjonalność oraz kreatywność, a nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach, min. tradycyjna kartografia, najlepsza mapa interaktywna. Zostanie również przyznana nagroda główna o wartości 5 tys. dolarów. Prace można przysyłać do 15 marca 2011. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj. źródło: e-Biuletyn Esri…

Ewidencja zbiorów usług i danych przestrzennych

GeoPortal

W serwisie Geoportal.gov.pl udostępniono ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych. Wynika to z wypełniania zapisów ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, nakazujących Głównemu Geodecie Kraju prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych i nadawanie im identyfikatorów oraz z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy którego ewidencja ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z Geoportalem. (art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej i §4 ust.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie…

Page 8 of 8
1 6 7 8