3,5 miliona użytkowników jądra geometrycznego Parasolid

Siemens PLM Software, jednostka organizacyjna koncernu Siemens Industry Automation Division i wiodący na świecie dostawca oprogramowania i usług do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) poinformował, że na rynku działa ponad 3,5 miliona stanowisk oprogramowania, które wykorzystuje jądro modelowania bryłowego Parasolid®.

Ten najbardziej rozpowszechniony komponent modelowania 3D dostarcza funkcjonalności modelowania przestrzennego i interoperacyjność ponad 150 niezależnym dostawcom oprogramowania i stanowi podstawowy element składowy ponad 350 najbardziej popularnych aplikacji wykorzystywanych w wielu branżach i dziedzinach, do których zaliczamy: komputerowo wspomagane projektowanie (CAD) analizy inżynierskie (CAE), komputerowo wspomagane wytwarzanie (CAM) oraz branżę architektury, inżynierii i budownictwa (AEC).

Related posts