Konferencja „Mapy w sieci”

mapy w sieci

Instytut Geodezji i Kartografii
Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej

zapraszają do udziału w konferencji:

mapy w sieci M@PY w SIECI

Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej
Sandomierz, 18-19 kwietnia 2012

Rozwój społeczeństwa informacyjnego spowodował, że informacja, w tym informacja o charakterze przestrzennym, nabrała szczególnego znaczenia.
Konferencje z cyklu M@py w sieci są inicjatywą stanowiącą odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa informacyjnego na rzetelną informację przestrzenną zamieszczaną w Internecie. Ich celem jest utworzenie pola do dyskusji dla naukowców, autorów, administratorów i użytkowników geoinformacji w sieci. Wzrost znaczenia informacji geograficznej oraz udostępnianie i wykorzystanie jej w Internecie stały u podstaw zorganizowania w Zakopanem w 2010 r. pierwszej konferencji pod hasłem M@py w sieci. Sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych. Tematyka II edycji M@p w sieci będzie dotyczyła obszarów miejskich. Miasto stanowi bowiem obszar o szczególnej koncentracji różnego rodzaju obiektów, procesów, zjawisk oraz działalności ludzkiej. Pragnąc skutecznie zarządzać przestrzenią miejską niezbędne jest efektywne wykorzystanie informacji geograficznej. W tym celu do udziału w konferencji zaprosiliśmy ekspertów na co dzień zajmujących się informacją o charakterze przestrzennym. Wymiar merytoryczny przybliżą przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, natomiast o możliwościach technicznych będzie można dowiedzieć się od praktyków i producentów oprogramowania. Ważnym punktem programu będzie również prezentacja tzw. dobrych praktyk oraz warsztaty komputerowe, prowadzone przez przedstawicieli firm zajmujących się dystrybucją oprogramowania GIS.

KOSZTY UDZIAŁU W SEMINARIUM
Przewidywany koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli administracji publicznej oraz dla przedstawicieli wyższych uczelni (w tym doktorantów i studentów) wynosi 375 zł.
Przewidywane są zniżki dla autorów referatów. Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników wynosi 720 zł.

TERMINY
12 marca 2012 – nadsyłanie tytułów i streszczeń referatów o maksymalnej objętości 2000 znaków
agata.ciolkosz-styk@igik.edu.pl
Autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu referatu do 18 marca 2012 r.
31 marca 2012 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji poprzez stronę internetową lub nadesłanie email na adres:
agata.ciolkosz-styk@igik.edu.pl lub
aleksandra.furmankiewicz-szelag@igik.edu.pl
4 kwietnia 2012 – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie internetowej:
www.mapywsieci.pl

Related posts