Nowe narzędzie do wyceny form w NX Mold Wizard 

NX Mold Wizard z wersji na wersję otrzymuje nowe funkcjonalności. W NX 2206, którego premiera odbyła się w czerwcu 2022 roku, pojawiło się kilka nowych poleceń/funkcjonalności. Ciekawą funkcjonalnością jest polecenie do szybkiej wyceny form.

Do tej pory wycenę form można było wykonać w oparciu o program Tool Costing (Teamcenter Product Cost Management) połączony z poleceniem NX Feature2Cost Molding. W tym przypadku przeprowadzana jest bardzo zaawansowana analiza kosztów z rozbiciem na poszczególne składowe. Program Tool Costing posiada bardzo rozbudowaną bazę, w której zawarte są technologie obliczeń, koszty kanałów gorących, materiałów , itd.

NX korzysta z funkcjonalności Feature2Cost Molding, która jest już dostępna także w licencji Mold Wizard ( od wersji NX 2206). Program na początku rozpoznaje detal pod względem: wielkości, liczby suwaków, liczby żeber, zamknięć, itd. Następnie w oparciu o dane z excela (stawki, współczynniki, dane materiałowe, itd.) dokonuje obliczeń mnożąc poszczególne współczynniki z wielkościami geometrycznymi wypraski (np. żebrami, wkładkami, itd.) oraz stawkami.

Rozwój szczegółowej wiedzy na temat kosztów i maksymalna przejrzystość są konieczne do osiągnięcia przejrzystości zarządzania kosztami oprzyrządowania. Aplikacja Tool Costing zapewnia:

  • redukcję czasu i wysiłku potrzebnego do przygotowania zestawień kosztowych
  • utrzymanie wiedzy na temat kosztów wewnątrz firmy dzięki obliczeniom opartym o bazę danych
  • mocniejsza pozycję w negocjacjach cenowych z dostawcami
  • lepszą stopa zwrotu z inwestycji dzięki obliczaniu wariantów wykonywanego oprzyrządowania i zmian
  • zrozumienie czynników kosztotwórczych i ich wpływu na koszt całego oprzyrządowania
  • lepsze zarządzanie wiedzą dla wszystkich zleceniodawców i analityków cen
  • wsparcie w negocjacjach struktury kosztów oraz spotkaniach (warsztatach)z udziałem producentów i dostawców oprzyrządowania
  • zmniejszone wydatki na oprzyrządowanie i lepsza efektywność wycen
  • osiąganie kosztów docelowych poprzez szczegółową i weryfikowalną analizę kosztu oprzyrządowania.

Źródło: CAMdivision

Related posts