Nowości w ENVI 5.4

Najnowsza wersja oprogramowania do przetwarzania danych rastrowych ENVI 5.4 zawiera całkowicie nowe narzędzia. Dodatkowo wiele z dotychczasowych, dobrze znanych funkcji, zostało ulepszonych tak, aby przeprowadzane analizy były jeszcze dokładniejsze.

[sam_ad id=”5″ codes=”true”]

ENVI 5.4 oferuje m.in.:

  • całkowicie nową przeglądarkę plików, pozwalającą na wczytywanie plików w formacie HDF (4/5) oraz NetCDF oraz budowanie rastrów z dodanymi danymi zewnętrznymi, atrybutami itp.;
  • usprawniony interfejs oraz zmodyfikowaną metodę przeprowadzania klasyfikacji nadzorowanych – algorytm klasyfikacyjny raz nauczony na jednym zbiorze danych może zostać zastosowany ponownie na innych, podobnych zobrazowaniach;
  • ulepszoną analizę pola widzenia – zmieniony algorytm modelowania pola widzenia na danych wysokościowych tworzy obraz widoczności terenu szybciej i dokładniej, dając lepsze wyniki niż dotychczas, zwłaszcza na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie lub z gęsto występującymi obiektami;
  • możliwość edytowania wyników klasyfikacji na bieżąco – np. poprzez zmianę przynależności piksela obrazu poklasyfikacyjnego do danej klasy – z wykorzystaniem wygodnego interfejsu;
  • rozbarwianie chmury punktów – możliwość przypisania wartości RGB z dowolnej kompozycji barwnej zdjęcia wielokanałowego do chmury punktów takich danych nie posiadającej;
  • ulepszony system adnotacji zobrazowań, pozwalający na dodawanie legend barwnych, skali, siatki współrzędnych geograficznych w trybie „On-The-Glass” – raz dodany element znajdować się będzie „nad” obrazem, nie ingerując w jego treść i nie zmieniając swojego położenia w oknie pracy;
  • dzielenie rastra – automatyczne podziały obrazu na zestaw kafli tych samych rozmiarów;
  • kompatybilność z takimi sensorami jak: ADS80, Gaofen-2, Himawari-8, NetCDF-3 oraz danymi pochodzącymi z konstelacji Triplesat.

Przewidywana data wydania najnowszej wersji oprogramowania to styczeń 2017.

źródło: Informacja prasowa ESRI

Related posts