Oferta Esri Polska i Asseco Poland nawyżej oceniona w wyścigu o „Geoportal2”

W przetargu na „Implementację i utrzymanie usług INSPIRE i ich brokera krajowego, brokera branżowego oraz szkolenia, na potrzeby projektu Geoportal2” najlepszą ofertą okazała się propozycja konsorcjum firm Asseco Poland i Esri Polska.

Próbkę, jako określoną funkcjonalność systemu podlegającą ocenie w kryterium jakościowo–technicznym, wykonał podwykonawca projektu – wrocławska firma GISPartner. W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii złożona oferta okazała się najlepsza i otrzymała maksymalną liczbę punktów.
Projekt „Geoportal2” zrealizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i będzie finansowany ze środków wspólnotowych w 85 proc. Pozostałe 15 proc. będzie pochodziło z budżetu państwa.

żródło: http://www.esripolska.com.pl/a.278.Oferta_Esri_Polska_i_Asseco_Poland_nawyzej_oceniona__w_wyscigu_o__Geoportal2_.html

Related posts