Systemy monitorowania i nawigacji GPS oraz informacji przestrzennej GIS

Proponowane zagadnienia tematyczne:

I.GIS.

 • bezpieczeństwo i ochrona baz danych,
 • internetowe aplikacje GIS,
 • wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych geograficznych,
 • planowanie przestrzenne,
 • zastosowanie techniki GIS w ocenie zagrożeń naturalnych (w zarządzaniu kryzysowym).

II.GPS.

 • satelitarny system pozycjonowania GPS,
 • systemy lokalizacji i radiolokacji,
 • zarządzanie flotą pojazdów i sieciami dystrybucji.

III.GIS i GPS – związek idealny.

 • wykorzystanie baz danych GPS w środowisku GIS,
 • zastosowanie systemów GIS i GPS we współczesnej administracji i przedsiębiorstwach,
 • monitorowanie zagrożeń,
 • wykorzystanie map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji,
 • integracja systemów informatycznych,
 • geomarketing przy zastosowaniu technologii 3D.

IV.Sprzęt i nowoczesne technologie.

 • urządzenia wielkoformatowe,
 • odbiorniki GPS,
 • oprogramowanie GIS.

Do udziału w konferencji zapraszamy kadrę menedżerską z m. in. następujących branż:

 • administracja publiczna,
 • służby mundurowe,
 • przemysł,
 • transport i logistyka,
 • telekomunikacja.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejnośc zgłoszeń.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 +VAT*.

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Related posts