II Kongres „Czyje jest miasto?”

Polecamy drugą odsłonę Kongresu „Czyje Jest Miasto” Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Celem Kongresu jest podjęcie wieloaspektowej dyskusji na temat wizji miasta przyjaznego mieszkańcom: o polityce miejskiej rządu, środowisku, w którym żyjemy, ochronie zabytków i dziedzictwa naszych miast, a także ustawie krajobrazowej oraz ładzie przestrzennym. Oprócz tych zagadnień, chcemy rozszerzyć tematykę miejską o problematykę uniwersytetów i ich wpływu na kształt tkanki miejskiej oraz o politykę samorządową: jaka jest przyszłość ustroju Warszawy oraz jak chcielibyśmy, by on wyglądał.

1240655_1086607711401625_4259219391978156735_n

W pierwszej części głos zabiorą eksperci, którzy w krótkich wystąpieniach nakreślą obecną sytuację Warszawy w poruszanych przez ruchy miejskie kwestiach, takich jak zaangażowanie społeczne, polityka miejska i państwowa, czy ochrona zabytków oraz środowiska. Część drugą poświęcimy panelom dyskusyjnym, podczas których nasi goście zaprezentują różne punkty widzenia i przedstawią swoje argumenty, a Państwo będziecie mogli zadać im swoje pytania na dane tematy. Część trzecia to showcase, czyli prezentacja inicjatyw lokalnych z całej Warszawy.

program i dodatkowe informacje: http://www.miastojestnasze.org

źródło: Informacja prasowa

Related posts