II Kongres „Czyje jest miasto?”

Polecamy drugą odsłonę Kongresu „Czyje Jest Miasto” Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Celem Kongresu jest podjęcie wieloaspektowej dyskusji na temat wizji miasta przyjaznego mieszkańcom: o polityce miejskiej rządu, środowisku, w którym żyjemy, ochronie zabytków i dziedzictwa naszych miast, a także ustawie krajobrazowej oraz ładzie przestrzennym. Oprócz tych zagadnień, chcemy rozszerzyć tematykę miejską o problematykę uniwersytetów i ich wpływu na kształt tkanki miejskiej oraz o politykę samorządową: jaka jest przyszłość ustroju Warszawy oraz jak chcielibyśmy, by on wyglądał.