IMAGIS S.A. rozwija swoje geoprzestrzenne bazy danych

IMAGIS S.A. producent map cyfrowych i dystrybutor oprogramowania MapInfo inwestuje w rozwój przestrzennych baz danych. W pierwszym kroku do sprzedaży trafiły nowe produkty składające się z danych socjodemograficznych, które można  wykorzystywać w różnego rodzaju analizach przestrzennych. Nowe produkty to po pierwsze rozszerzenie dotychczasowej oferty IMAGIS na dane do analiz przestrzennych. Po drugie to cześć nowej strategii firmy, która zakłada większy rozwój produktów z branży GIS, a w szczególności geoprzestrzennych baz danych.

ImaGIS

Trzy nowe produkty o których mowa, to dane socjodemograficzne, opracowane na podstawie danych z GUS, zawierające między innymi informacje o liczbie mieszkańców danego regionu, ich wieku ekonomicznym oraz płci. Dane te zostały przygotowane dla różnych jednostek przestrzennych tj. obwodów spisowych, rejonów statystycznych i gmin. Część danych została także opracowana z dokładnością do punktu adresowego. Krótka charakterystyka produktów:


Socjodemografia Adresowa –  przestrzenna baza danych w odniesieniu do punktu adresowego, zawierająca między innymi informacje o liczbie mieszkańców zameldowanych pod konkretnym adresem.

Socjodemografia Terytorialna Basic – przestrzenna baza danych, która dla obwodów spisowych, rejonów statystycznych oraz gmin zawiera następujące informacje:
•    Dane o liczbie mieszkańców i liczbie mieszkań
•    Informacje o rodzaju zabudowy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)
•    Informacje o rodzajach budynków (budynki mieszkalne i niemieszkalne)

Socjodemografia Terytorialna Premium – przestrzenna  baza danych, która dla obwodów spisowych, rejonów statystycznych oraz gmin zawiera następujące informacje:
•    Informacje o płci osób zamieszkujących dany region (ilość kobiet/ ilość mężczyzn)
•    Informacje o wieku ekonomicznym  osób z danego regionu
•    Wszystkie dane z produktu Socjodemografia Terytorialna Basic

Szczegółowe opisy produktów z danymi socjodemograficznymi można znaleźć na stronie internetowej http://imagis.pl/pl/content/dane-do-analiz-przestrzennych . W tym samym miejscu producent udostępnia także bezpłatne próbki danych dla wybranych regionów Polski. Już wkrótce IMAGIS zapowiada wypuszczenie kolejnych geoprzestrzennych baz danych, nad którym aktualnie trwają intensywne prace.

 

Related posts