10.2 – nowa wersja ArcGIS już w czerwcu!

Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem GIS, programistą, biznesmenem, urzędnikiem, czy studentem, nowe możliwości ArcGIS pomogą Ci lepiej rozumieć otaczający świat.

 

GIS w czasie rzeczywistym
Dzięki dwóm nowym produktom: rozszerzeniu do ArcGIS for Server o nazwie GeoEvent Processor oraz aplikacji Operations Dashboard for ArcGIS, która pozwala na żywo tworzyć operacyjne widoki danych, będziemy mogli przetransformować swoje aplikacje do codziennego tworzenia map w „appsy” ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji. Pomoże nam w tym:

 • połączenie z różnymi sensorami lub źródłami danych strumieniowych, w tym z mediami społecznościowymi;
 • przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym tak, aby móc skupić uwagę na najistotniejszych w danej chwili zjawiskach;
 • monitorowanie wielu dynamicznych zjawisk wraz z automatycznym, bieżącym aktualizowaniem map i baz danych oraz możliwość generowania na tej podstawie ostrzeżeń i alertów przekazywanych odpowiednim operatorom i służbom decyzyjnym;
 • możliwość przesyłu na odległość danych pomierzonych w terenie i natychmiastowa wizualizacja ich czasie rzeczywistym w postaci map, list, wykresów, mierników i innych, dostępnych poprzez mapy i usługi sieciowe.

 

Location Analytics
W nowej wersji oprogramowania ArcGIS możliwy będzie dostęp do systemów biznesowych, w tym MicroStrategy i Microsoft Dynamics CRM. Zaktualizowane zostaną Esri Maps for Office, Esri Maps for IBM Cognos i Esri Maps for SharePoint. Dostępna będzie również nowa wersja Business Analyst Online i Community Analyst. W aplikacjach tych wprowadzono znaczne usprawnienia, takie jak:

 • nowy, sprawny interfejs użytkownika i elementy zwiększające wydajność;
 • dodatkowe dane dla wielu państw;
 • lokalizacje aplikacji w dziewięciu językach.

Autentykacja
Użytkownicy wersji 10.2 będą mogli logować się do systemu,
korzystając z istniejących parametrów logowania (nazwa użytkownika i hasło), dotychczas używanych w organizacji. Dodatkowo, dla wygody, te nowe możliwości autentykacji pozwolą administratorom ArcGIS Online na:

 • znaczne uproszczenie administrowania, dzięki wyeliminowaniu konieczności utrzymywania wielu uwierzytelnień dla oddzielnych aplikacji, do których mają dostęp użytkownicy;
 • redukcję złożoności zabezpieczeń, poprzez zniesienie konieczności replikacji baz danych uwierzytelnień użytkowników dla oddzielnych aplikacji i systemów;
 • lepsze zabezpieczenie zasobów danej organizacji i informacji osobowych użytkowników.

Nowe możliwości programistyczne
W najnowszej wersji ArcGIS będzie można skorzystać z usprawnień Runtime SDK, Web API i innych. Jej użytkownicy będą mogli posłużyć się:

 • nowymi ArcGIS Runtime SDK dla Qt, OS X i Windows Store app;
 • usprawnionym i uproszczonym Web API do tworzenia wydajnych aplikacji sieciowych online;
 • możliwością tworzenia własnych aplikacji na telefony i tablety, mogących pracować offline.

Analizy
Wykonawcy analiz przestrzennych będą mogli skorzystać z wielu innowacji, m.in. z dodatkowych narzędzi analitycznych, nowego sposobu dostępu do narzędzi i ich wykorzystania. Będzie możliwe:

 • wykonywanie analiz online i współdzielenie wyników jako hostowanych usług;
 • korzystanie z wielu usług serwujących różnorodne zasoby i ułatwiających analizy demograficzne, wysokościowe i pokrycia terenu;
 • korzystanie z bogatych zasobów zobrazowań za pośrednictwem dynamicznych usług.

źródło:  Newsletter Esri Polska

Related posts