Premiery ADKSolid

BlachSolid umożliwia:

  • kalkulację kosztową w każdym momencie pracy w SolidWorks® – przed rozpoczęciem modelowania części blaszanej, w trakcie projektowania oraz po zakończeniu pracy nad części ą;
  • dostosowanie parametrów kalkulacji do warunków panujących w przedsiębiorstwie, dzięki czemu Użytkownik otrzymuje wynik rzeczywistych kosztów;
  • tworzenie wielu analiz/symulacji kosztowych w jednym projekcie;
  • generowanie zestawień w postaci przejrzystych raportów

Dodatek został zaprojektowany wspólnie ze specjalistami z branży, pracującymi również w środowisku SolidWorks® dzięki czemu wycena komponentów za pomocą wbudowanego w system CAD dodatku jest bardzo prosta a wyniki wiarygodne.

SaveAsSolid – dodatek/makro automatyzujące proces zapisu złożenia z nowymi, zaproponowanymi przez Użytkownika nazwami plików. Jeśli chcesz uporządkować nazwy plików komponentów (części, złożenia, rysunki 2D), nie satysfakcjonuje Cię rozwiązanie „Plik przenośny”, nie posiadasz drogich narzędzi zapewniających tego typu operacje, nie chcesz tracić czasu na ręczne definiowanie nowych nazw wypróbuj SaveAsSolid.

Cały proces zapisania złożenia z nowymi nazwami plików sprowadza się do uzupełnienia Listy Nazw a następnie zapisania złożenia w określonym przez Użytkownika miejscu na dysku. Lista Nazw składa się z dwóch kolumn. W pierwszej kolumnie wyświetlane są stare nazwy komponentów, natomiast w drugiej nowe nazwy, które Użytkownik może wpisywać ręcznie, komponent po komponencie lub skorzystać z automatycznego uzupełnienia kolumny z Nowymi Nazwami za pomocą jednej z wielu dostępnych procedur.

Dodatek został wyposażony w funkcjonalności, które znacznie przyspieszą proces tworzenia nowego złożenia:

  • jednym kliknięciem możesz zaproponować nowe nazwy komponentów (uzupełnić kolumnę drugą Listy Nazw) na bazie wartości właściwości pliku wybranej(ych) przez Użytkownika;
  • zapis do pliku – odczyt z pliku projektu definiowania nowych nazw – funkcjonalność szczególnie przydatna przy bardzo dużych złożeniach;
  • sortowanie Listy Nazw;
  • możliwość wyboru, które komponenty mają być zapisane z nowymi nazwami;
  • wiele innych przydatnych funkcjonalności.

Dodatek został stworzony przy współpracy z konstruktorami firmy NOWOMAG.

Related posts