Internetowa mapa roku 2011

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza pierwszą edycję konkursu INTERNETOWA MAPA ROKU 2011.

Konkurs dostępny jest dla wszystkich właścicieli, producentów i auto-rów interaktywnych map internetowych oraz map dedykowanych do wykorzystania w mobilnych aplikacjach nawigacyjnych i lokalizacyjnych.


internetowa mapa roku 2011

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • INTERAKTYWNA MAPA INTERNETOWA – OPRACOWANIA OGÓLNOPOLSKIE,
  • INTERAKTYWNA MAPA INTERNETOWA – OPRACOWANIA LOKALNE/REGIONALNE,
  • MAPA MOBILNA.

W każdej kategorii jeden zgłaszający może przedstawić dwa produkty.
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wykonawców. W zgłoszeniu należy podać autora, tytuł mapy, wykonawcę i właściciela zgłaszanego produktu oraz po-twierdzenie praw do wzięcia udziału w konkursie (dotyczy zgłoszeń nie składanych przez właścicieli). Należy określić, która z geokompozycji, prezentowanych pod wskazanym adresem, ma podlegać ocenie w konkursie.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Kartografów Polskich: http://www.polishcartography.pl/

Related posts