Internetowa mapa roku 2011

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza pierwszą edycję konkursu INTERNETOWA MAPA ROKU 2011. Konkurs dostępny jest dla wszystkich właścicieli, producentów i auto-rów interaktywnych map internetowych oraz map dedykowanych do wykorzystania w mobilnych aplikacjach nawigacyjnych i lokalizacyjnych. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: INTERAKTYWNA MAPA INTERNETOWA – OPRACOWANIA OGÓLNOPOLSKIE, INTERAKTYWNA MAPA INTERNETOWA – OPRACOWANIA LOKALNE/REGIONALNE, MAPA MOBILNA. W każdej kategorii jeden zgłaszający może przedstawić dwa produkty.W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wykonawców. W zgłoszeniu należy podać autora, tytuł mapy, wykonawcę i właściciela zgłaszanego produktu oraz…