Studia Podyplomowe UJ – Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki.

Atutem kandydatów na studia jest doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) oraz posiadanie sprecyzowanych potrzeb edukacyjnych.

Zakres studiów jest bardzo szeroki. Oprócz wiedzy oraz umiejętności w zakresie geoinformatyki obejmuje zagadnienia związane z pracą w zespołach projektowych oraz nauka na odległość. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy).

Studia trwają rok. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych. Studia składają się z części obligatoryjnej oraz opcjonalnej.

Absolwent studiów UNIGIS uzyskuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • dyplom UNIGIS International Association.

Warunkiem uczestniczenia w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie). W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na studia powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do nauki na odległość.

Limit przyjęć: 45 osób
Termin składania dokumentów zgłoszeniowych: 18 IX 2016
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24 IX 2016
Termin rozpoczęcia studiów: 8 X 2016
Terminy warsztatów stacjonarnych: 8-9 X 2016, 9-12 II 2017, 10-11 VI 2017

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://krakow.unigis.net/home

 

Related posts