Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”

W dniach 7-8 maja 2015 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”. Wydarzenie to jest inicjatywą studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Gospodarki Przestrzennej SGGW, którzy mają już w swoim dorobku organizowanie takich konferencji, jak „GIS Day 2013 – GIS w Stolicy. Człowiek – Środowisko – Technika”, które zgromadziły licznych ekspertów i pasjonatów technologii GIS i jej zastosowania. Tematyka przygotowywanej konferencji dotyczy przede wszystkim wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej, zarówno w…