Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”

W dniach 7-8 maja 2015 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”.

Wydarzenie to jest inicjatywą studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Gospodarki Przestrzennej SGGW, którzy mają już w swoim dorobku organizowanie takich konferencji, jak „GIS Day 2013 – GIS w Stolicy. Człowiek – Środowisko – Technika”, które zgromadziły licznych ekspertów i pasjonatów technologii GIS i jej zastosowania.

Banner GIS

Tematyka przygotowywanej konferencji dotyczy przede wszystkim wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej, zarówno w sferze administracyjno-społecznej, gospodarczej i przyrodniczej. Podczas dwóch dni konferencji organizatorzy planują zorganizować m.in. referatowe sesje eksperckie, sesje studenckie połączone z konkursem naukowym, stoiska promocyjne, konkursy, warsztaty z oprogramowania, zajęcia dla licealistów.

Jedna z sesji poświęcona będzie jubileuszowi 25-lecia rozwoju technologii GIS w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Historyczną datą jest dzień 6 lipca 1990 roku. Tego dnia, Jack Dangermond, Prezydent Environmental Systems Research Institute (ESRI), przedstawił na Wydziale Leśnym SGGW referat o tytule: „System informacji geograficznej ArcInfo”. W seminarium uczestniczyło kilkadziesiąt osób z różnych uczelni, instytutów badawczych oraz firm. Ten dzień uważany jest za początek rozwoju GIS
w SGGW.

Konferencja cieszy się już teraz ogromnym zainteresowaniem środowisk akademickich oraz komercyjnych, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęły takie instytucje jak: JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Geodeta Kraju, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, czy Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia informacji o konferencji na oficjalnej stronie:

lub na profilu na facebooku:

 

 

Related posts