System Informacji Przestrzennej Gdańska

Budowę Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Gdańska zainicjowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo wysiłki związane z budową SIP skoncentrowano na jednostkach, dla których korzystanie z informacji przestrzennej jest podstawową dziedziną pracy, ale później stopniowo zaczęto wprowadzać SIP wszędzie tam, gdzie jego wykorzystanie daje wymierne korzyści.

Uproszczony plan miasta gdańska
Uproszczony plan Miasta Gdańska

Stale rozbudowywane miejskie zasoby SIP administrowane przez Biuro Informatyki obejmują obecnie około 150 tematycznych warstw mapowych. Warstwy o podstawowym znaczeniu dla miasta (budynki, działki, ulice itp.) są utrzymywane przez Biuro Informatyki i Wydział Geodezji, a plany przestrzenne tworzone przez Biuro Rozwoju Gdańska są przetwarzane przez Wydział Urbanistyki i Architektury.

W skład SIP Miasta Gdańska wchodzą trzy podstawowe grupy zasobów działające w znacznej mierze oddzielnie i administrowane w trzech różnych miejscach:

• Zasoby geodezyjne (mapa zasadnicza, mapa ewidencji gruntów i budynków, numeryczny model terenu) administrowane przez Wydział Geodezji UMG

• Zasoby związane z planowaniem przestrzennym (plany zagospodarowania przestrzennego) tworzone przez Biuro Rozwoju Gdańska i administrowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury

Mapa rowerowa Gdańska
Mapa rowerowa Gdańska

Link: http://www.gis.gdansk.pl/

Related posts